Konstnär till bilden är Elva Andreasson


Maine coon-uppfödare i samarbete.

Vi tycker att TYP, HÄLSA och TEMPERAMENT är lika viktigt.
Vi är medlemmar i rasringen Maine coon-katten.
Vi stödjer Maine coon-kattens hälsoprogram, och testar våra avelskatter mot HD och HCM.

Om du är uppfödare av Maine coon och vill vara med i samarbete, skicka ett mail till

och berätta lite om dig själv och dina katter.

Följande uppfödare är anslutna till samarbetet:

Grundare till detta samarbete är S*Silveronyx, Manitou's och S*Oomingmak's.